SCiUS KKU - วมว. มข.
SCiUS KKU

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย "ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

แผนที่ของสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตารางกิจกรรมงานสานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 6


ดาวน์โหลดตารางกิจกรรม
ดาวน์โหลดกลุ่มสีสำหรับทำกิจกรรม


ประกาศผลสอบรอบสอง โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2557


ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดอ่านข่าวทั้งหมด
สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 6 โดยมีโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ

สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 6 โดยมีโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ

สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 6 โดยมีโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ

ชมรูปกิจกรรมทั้งหมด