SCiUS KKU - วมว. มข.
SCiUS KKU

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย "ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

กำหนดการค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนโครงการวมว.-มข. รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลดกำหนดการค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนโครงการวมว.-มข. รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2558
คลิกที่นี่


ประกาศผลการสอบคัดเลือกการสอบรอบสอง โครงการ วมว ปีการศึกษา 2558

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบที่สอง กำหนดการรายงานตัว และมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (วมว.-มข.) ระยะที่ ๒  ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศประกาศผลการสอบคัดเลือกการสอบรอบแรก โครงการวมว.-มข. ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประกาศผลสอบรอบแรกโครงการ วมว.-มข. ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

กำหนดการการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบสองเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (วมว.-มข.) ระยะที่ ๒ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


ขั้นตอนการรายงานตัวการสอบรอบสอง

แผนที่สถานที่รายงานตัว และสอบรอบสอง

รายชื่อและแผนผังที่นั่งสอบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
รายชื่อและเลขที่นั่งสอบรอบสอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
แผนผังที่นั่งสอบรอบสอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

รายชื่อและแผนผังที่นั่งสอบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
รายชื่อและแผนเลขที่นั่งสอบรอบสอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
แผนผังที่นั่งสอบรอบสอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารรายงานตัว สอบรอบสอง ประจำปีการศึกษา 2558


อ่านข่าวทั้งหมด
สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 6 โดยมีโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ

สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 6 โดยมีโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ

สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 6 โดยมีโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ

ชมรูปกิจกรรมทั้งหมด