รับสมัครนักเรียนระดับมัธมศึกษาปีที่ 3 สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2565 (30/7/64) ☆ 🅽🅴🆆 ☆

เสวนาออนไลน์ “ถอดประสบการณ์และเส้นทางในเวทีระดับโลก” โครงการประกวดผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (11/8/64) ☆ 🅽🅴🆆 ☆

การประกวดผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ GPSC Young Social Innovator Season 4 (21/7/64)

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed 2021) (21/7/64)

รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ประจำปี 2564 TESO
(19/7/64)

รับสมัคร สอบคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2564 (ศูนย์ สอวน. ม.ขอนแก่น)

Young Scientist Competition (YSC2022) การประกวดโครงงานของ นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (2/7/64)

Junior Young Rising Stars of Science Award 2021 (1/7/64)

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564” (30/6/64)