ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3″ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 (7/4/65) ★𝑵𝑬𝑾★

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการ วมว.-มข. ประจำปีการศึกษา 2565 “กรณีไม่มีการจัดสอบคัดเลือกรอบสอง” (14/1/65)

ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการ วมว. ระยะที่ 3 (4/1/65)

การตรวจควบคุมโรคก่อนการเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (21/12/64)

ลื่อนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2565 (รอบแรก) (5/11/64)

รับสมัครนักเรียนระดับมัธมศึกษาปีที่ 3 สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2565 (30/7/64)

เสวนาออนไลน์ “ถอดประสบการณ์และเส้นทางในเวทีระดับโลก” โครงการประกวดผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (11/8/64)

การประกวดผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ GPSC Young Social Innovator Season 4 (21/7/64)