การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการ วมว.-มข. ประจำปีการศึกษา 2565 “กรณีไม่มีการจัดสอบคัดเลือกรอบสอง” (14/1/65) ★𝑵𝑬𝑾★

ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการ วมว. ระยะที่ 3 (4/1/65) ★𝑵𝑬𝑾★

การตรวจควบคุมโรคก่อนการเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (21/12/64) ★𝑵𝑬𝑾★

เลื่อนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2565 (รอบแรก) (5/11/64)

รับสมัครนักเรียนระดับมัธมศึกษาปีที่ 3 สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2565 (30/7/64)

เสวนาออนไลน์ “ถอดประสบการณ์และเส้นทางในเวทีระดับโลก” โครงการประกวดผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (11/8/64)

การประกวดผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ GPSC Young Social Innovator Season 4 (21/7/64)

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed 2021) (21/7/64)

รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ประจำปี 2564 TESO
(19/7/64)

รับสมัคร สอบคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2564 (ศูนย์ สอวน. ม.ขอนแก่น)

Young Scientist Competition (YSC2022) การประกวดโครงงานของ นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (2/7/64)

Junior Young Rising Stars of Science Award 2021 (1/7/64)

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564” (30/6/64)