SCiUS KHON KAEN UNIVERSITY - โครงการ วมว. มข.
SCiUS KKU

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย "ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

กำหนดการค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนโครงการวมว.-มข. รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2561

นักเรียนโครงการวมว.-มข. รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2561


ประกาศผลสอบรอบสองการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการวมว.-มข. ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดการประกาศผลสอบรอบสองการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการวมว.-มข. ประจำปีการศึกษา 2559
http://sc.kku.ac.th/sciweb/student-scius_kku.php


กำหนดการค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนโครงการวมว.-มข. รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลดกำหนดการค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนโครงการวมว.-มข. รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2558
คลิกที่นี่


อ่านข่าวทั้งหมด
สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 6 โดยมีโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ

สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 6 โดยมีโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ

สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 6 โดยมีโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ

ชมรูปกิจกรรมทั้งหมด