SCiUS KKU - วมว. มข.
SCiUS KKU

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย "ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

ประกาศผลสอบรอบสองการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการวมว.-มข. ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดการประกาศผลสอบรอบสองการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการวมว.-มข. ประจำปีการศึกษา 2559
http://sc.kku.ac.th/sciweb/student-scius_kku.php


กำหนดการค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนโครงการวมว.-มข. รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลดกำหนดการค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนโครงการวมว.-มข. รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2558
คลิกที่นี่


ประกาศผลการสอบคัดเลือกการสอบรอบสอง โครงการ วมว ปีการศึกษา 2558

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบที่สอง กำหนดการรายงานตัว และมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (วมว.-มข.) ระยะที่ ๒  ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศอ่านข่าวทั้งหมด
สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 6 โดยมีโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ

สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 6 โดยมีโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ

สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 6 โดยมีโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ

ชมรูปกิจกรรมทั้งหมด