การรับสมัครนักเรียน

รายละเอียดสำหรับการรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มข.


สถานะการเรียกลำดับสำรองโครงการ วมว.-มข. ปีการศึกษา 2566 โดย Pawitchaya M

รายการ
1.ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3″ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2566   
2.กำหนดการประชุมมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.4 โครงการ วมว.-มข. ปีการศึกษา 2566
3.รายการเอกสารประกอบการมอบตัว
4.เอกสารยืนยันสิทธิ์ / สละสิทธิ์
5.ใบมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
6.สัญญาการมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
7.เอกสารแนบท้ายสัญญาการมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
8.หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติในการเป็นนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3
9.ข้อปฏิบัติของนักเรียนหอพักต้นกล้ากัลปพฤกษ์
10.ตัวอย่างการกรอกเอกสาร

รายละเอียดสำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มข. (รอบสอง)

ประกาศดาวน์โหลด
1.ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าสอบรอบสอง
2.เอกสารใบรายงานตัวเข้าสอบรอบสอง โครงการ วมว.-มข.
3.ตรวจสอบห้องสอบและเลขที่นั่งสอบรอบสอง โครงการ วมว.-มข.
4. ผังที่นั่งสอบรอบสอง โครงการ วมว.-มข.
5. ผังอาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบรอบสอง โครงการ วมว.-มข.
8.ชำระค่าธรรมเนียมการสอบรอบ 2
วันที่ 3 – 13 มกราคม 2566
รายละเอียด ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียม
9.รับชมวีดีโอการเลือกรูปแบบการเข้าศึกษาโครงการ วมว.-มข.
10.เลือกรูปแบบการเข้าศึกษาโครงการ วมว.-มข.
ระหว่างวันที่ 10 – 15 มกราคม 2566
รายละเอียด ขั้นตอนการเลือกรูปแบบการเข้าศึกษา
โครงการ วมว.-มข.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน
“โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3”
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

*** ประกาศวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ***

ประกาศรับสมัคร http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/496/496.pdf

สมัครได้ที่นี่ : https://apply.mwit.ac.th/index.php

>>> Download แผ่นพับ คลิก <<<